KU KAŽDEJ OBJEDNÁVKE KRABIČKA ZADARMO

InfinitySilver.cz   »   Pravidlá súťaže o striebornú súpravu Infinity

Pravidlá súťaže o striebornú súpravu Infinity

Ako vyhrať súpravu Infinity?

1. Nakúpte ľubovoľný tovar z našej ponuky v termíne od 7.11. 2017 do 30. 11. 2017
2. Vyplňte formulár, ktorý Vám obratom zašleme v potvrdzovacom e-maile
3. Tipnite si, koľko centimetrov retiazok sa dokopy predá v mesiaci novembri na www.infinitysilver.cz a www.infintiysilver.sk
4. Vyhrajte striebornú súpravu Infinity


Možno sa šťastie usmeje práve na Vás! Presné znenie súťažných podmienok nájdete nižšie.

Úplné súťažné podmienky

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je BASSANO COLLECTION CZ s.r.o., IČ 27177564, se sídlem Vratislavova 4/27, 12800 Praha 2 (ďalej len "usporiadateľ")

2. Miesto a doba trvania súťaže

Súťaž prebehne prostredníctvom internetového obchodu www.infinitysilver.cz a www.infintiysilver.sk v termíne od 7.11. 2017 do 30.11. 2017. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania súťaže.

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území Českej republiky či Slovenska, ktorá v čase konania súťaže nakúpi na našom e-shope a potom riadne a pravdivo vyplní súťažný formulár (ďalej len "súťažiaci").

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov.

Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže, resp. zaslať svoj tip, iba raz, v opačnom prípade bude zo súťaže vyradený. Takisto budú vylúčení súťažiaci, ktorí uvedú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce údaje, alebo u ktorých bude podozrenie z podvodného či nekalého konania v súťaži. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci usporiadateľa vrátane ich rodinných príslušníkov a príbuzných.

4. Mechanizmus súťaže

Princíp súťaže je jednoduchý, stačí zaslať váš tip na otázku: "koľko centimetrov retiazok sa dokopy predá v mesiaci novembri na www.infinitysilver.cz a www.infinitysilver.sk?" prostredníctvom formulára, ktorý dostanete v potvrdzovacom maile. Najpresnejší tip vyhráva. V prípade zhody sa výhercom stáva autor tipu, ktorý sme dostali skôr.

Výherna cena: Strieborná súprava Infinity skladajúci sa z retiazky a náramku

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu výhry, takisto môže usporiadanú súťaž kedykoľvek predĺžiť, prerušiť, alebo bez udania dôvodu zrušiť bez nároku na náhradu. Akékoľvek vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži právnou cestou je vylúčené. V prípade sporu či nejasností patrí právo rozhodovania usporiadateľovi súťaže.

6. Vyhodnotenie súťaže

Po ukončení súťaže bude výherca kontaktovaný emailom. Výsledky súťaže budú tiež zverejnené na našich facebookových stránkach. Výhra bude výhercovi zaslaná najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže.